جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

پایان نامه

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (3532)

2-7-11) الگوریتم ژنتیک…………………………………………………………………………………………………………………………………..332-7-12) برنامه ریزی ژنتیک…………………………………………………………………………………………………………………………….352-7-13) مدل مجموعه های سخت…………………………………………………………………………………………………………………..412-7-14) ماشین بردار تکیه گاه(SVM)………………………………………………………………………………………………………….422-7-15) معیارهای تجزیه ترازنامه(BSDM)…………………………………………………………………………………………………42(8-2 تئوری های ورشکستگی……………………………………………………………………………………………………………………………………..432-8-1) تئوری ورشکستگی قمارباز……………………………………………………………………………………………………………………432-8-2) تئوری مدیریت وجوه نقد………………………………………………………………………………………………………………………432-8-3) تئوری های ریسک اعتباری…………………………………………………………………………………………………………………..432-8-3-1) مدل های اعتبار سنجی Read more…

پایان نامه

پایان‌نامه رایگان c (3500)

پیوستها55پیوست 156پیوست 257 سایت منبع پایان نامه واژهنامه انگلیسی به فارسی58فهرست مراجع62فهرست شکلهاشکل 1-1: منحنی قیمت _ مقدار12شکل 2-1: روند کلی الگوریتم ژنتیک18شکل 2-2: نمونه ای از انتخاب در چرخ رولت25شکل 3-1: نحوه فعال کردن Read more…

پایان نامه

دانلود پایان‌نامه c (3499)

واژه نامه انگلیسی به فارسی ……………………………………………………………………………………………………………99فصل اولتعاریف، مفاهیم و قضایای مقدماتیمقدمه : در این فصل مفاهیم پایه مورد نیاز را بیان نموده و در ادامه مروری گذرا بر فضاهای باناخ، هیلبرت، L^p، سوبولف و قضایای Read more…

پایان نامه

دانلود پایان‌نامه c (3498)

2-3- سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی (انفیس)312-3-1- دسته بندی قواعد انفیس322-3-1-1- مدل تاکاگی- سوگنو-کانگ32 شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید 2-4- شاخص های ارزیابی مدل Read more…

پایان نامه

دانلود پایان‌نامه ارشد c (3497)

شکل 1-3- ساختار شبیه سازی شده هیدروکسی آپاتیت در طول جهت [٠٠٠١][31]22شکل 1-4- ساختار آپاتیت و فلوروآپاتیت23شکل 1-5- ساختار کریستالی α و β- کلسیم پیروفسفات26شکل 1-6- تصویرSEM کلسیم پیروفسفات تترا هیدرات29شکل 1-7- تصویرSEM کلسیم فسفاتهای Read more…

پایان نامه

منبع مقاله c (3496)

1-1-3-7-سنتز ایمینها با استفاده از واکنش کتالها و آمینهای نوع اول ……………………………………………………………………………111-1-3-8-سنتز C- سیانو ایمینها با استفاده از نیترونها ………………………………………………………………………………………………………111-1-3-9-سنتز ایمینها با استفاده از ایزوسیانات و الدهید …………………………………………………………………………………………………….121-1-3-10-سنتز ایمینها با استفاده از ایلیدهای فسفر و Read more…

پایان نامه

منابع و ماخذ تحقیق c (3494)

2-3- مشخصات دستگاهها و تجهیزات بهکار رفته در تولید، شناسایی و کاربرد نانوذرات242-4- روش تولید نانومواد و پیش ماده242-4-1- تهیهA- α -Na8HPW9O34.xH2O242-4-2- تهیه K9(NH4)H2[(OCe)3(A- α -PW9O34)2]. 20H2O252-4-3- تهیه نانوکامپوزیتهای Ln = ( Pr, Nd, Sm, Read more…

پایان نامه

منابع تحقیق c (3492)

فصل سوم: بررسی طیفسنجی 31P NMR و 27Al NMR محلولهای آلومینوفسفات در محیطهایآبی و الکلی 313-1- کلیات 323-2- بخش تجربی 373-2-1- مواد و روش تهیۀ محلولها 373-2-2- دستگاهوری 383-3- بحث و نتیجهگیری 403-3-1- بررسی طیفهای Read more…

پایان نامه

منبع پایان‌نامه c (3491)

2-1-7- مقایسه عملکرد انواع کامپوزیت های FRP در مقاوم سازی سازه ها ………………………………………….. 15 2-1-8- ضریب ایمنی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 2-1-9- روش های مقاوم سازی ……………………………………………………………………………………………………………………16 2-1-10- ملاحظات اجرایی …………………………………………………………………………………………………………………………..19 2-1-11- اصلاح شکل مقطع ………………………………………………………………………………………………………………………..20 2-1-12- Read more…

پایان نامه

مقاله c (3490)

2-3-2-6- میدان دوتایی182-3-3- آیین‌نامه ایران192-3-3-1- میدان‌های تداخلی192-3-3-1- میدان‌های تقدمی192-4- کاربردهای بالقوه میدان192-4-1- شهرک‌های مسکونی جدید202-4-2- مراکز شهر202-4-3- شهرهای حومه شهری و شهرهای کوچک202-4-4- مناطق برون‌شهری و شهرهای کوچک202-4-5- مدارس202-4-6- ورودی شهرها و آرام‌سازی ترافیک212-4-7- هندسه Read more…